lørdag den 4. juni 2016

Jehovas Vidner og brugen af video

I forbindelse med Jehovas Vidners årlige sommerkonvent 2016 er denne video kommet frem.
Jeg må sige, jo flere jeg ser af de nye videoer fra Jehovas Vidner, uanset om de er målrettet børn/unge, eller medlemmerne under ét som denne, des mere skræmmende og raffineret fremstår den intellektuelle og følelsesmæssige manipulation og kontrol der foregår i forhold til medlemmerne af Jehovas Vidner.

Lige så enkel, banal eller naiv den synes at være - lige så genial er den i sin udførsel, men tanke på den tanke-, følelses- og sociale kontrol man ønsker at opretholde over medlemmerne.

Denne video kan betragtes som den ene halvdel af en mønt, repræsenterende de stemninger og følelser, som medlemmerne har i forhold til bestemte læresætninger, i dette tilfældet troen på en opstandelse i paradis på jorden. Videoen er rense for logik og sund fornuft, der er alene tale om et løsrevet stemningsudtryk, som kan anvendes til at påvirke og regulere medlemmerne i en ønsket retning.

Den anden halvdel af ovennævnte mønt er den rationelle struktur, som har til formål at skabe en særegen "logik" til at understøtte og frembære de forskellige læresætninger.

Hver for sig har de to sider af mønten begrænset værdi eller nytteeffekt når det kommer til at manipulere medlemmerne, men når de anvendes parallelt (BEMÆRK: ikke sammen) kan medlemmerne fastholdes i et jerngreb, der veksler mellem frygt og angst. Herved etableres der et afhængighedsforhold til Vagttårnsorganisationen, som opleves som frelsen i forhold til det ubehag der er at være fanget i spændingsfeltet mellem frygt og angst. Tyngdepunktet eller balancepunktet er lydigheden, den ubetingede underkastelse under Vagttårnsorganisationens normer, krav og forventninger.

Når jeg før fremhævede at der er tale om parallelle virkemidler er det fordi man derved opnår den effekt, at styre medlemmernes mentale og følelsesmæssige fokus, afskærer dem fra fordybelse og egentlig refleksion, at danne sig sine egne individuelle meninger og opfattelser. Ved parallel anvendelse af møntens to sider, oplever medlemmerne dem som en helhed.

Omvendt, anvender man møntens to sider "sammen", som en helhed, bliver disharmonien mellem de to sider åbenbar, synlig, hvilket netop giver anledning eller grundlag for den individuelle refleksion og stillingtagen. Sker dette vil Vagttårnsorganisationen langsomt begynde at miste kontrollen over medlemmet. Når dette sker er det at truslerne om udstødelse og evig fortabelse tages i anvendelse, fordi de er magtfulde våben, når det gælder kontrollen over individets egenoplevelse af normalitet, at være en del af noget og dermed indentitetsfølelsen.

Så ligeså naive og barnlige videoer som denne synes at være, lige så farlige og forføriske/dæmoniske er de.