lørdag den 12. september 2015

Vi kan hjælpe - men hvor længe?

I forbindelse med den aktuelle situation i Europa - de eskalerende folkevandringer fra syd mod nord, kan der opleves stærke scenarier, som ikke overraskende vækker stærke følelser og reaktioner.


Det er vigtigt - situationens alvor taget i betragtning - at vi i debatten stopper op, træder et skridt tilbage og foretager en nødvendig sondering mellem følelsesmæssige reaktioner (empatien) og en velafbalanceret rationel tilgang (den sunde fornuft).

Situationen er alarmerende, et vink med en vognstang af dimensioner, at der politisk mobiliseres det nødvendige mod og handlekraft til at handle i forhold til, hvad der er nødvendigt, hvis - ikke bare lille Danmark, men Europa, skal forblive stabilt både socialt og økonomisk.

Vi er i Danmark og Europa kun i stand til at tage imod flygtning og migranter til en vis grænse, - ignorerer vi denne grænse for vores formåen, det være sig socialt eller økonomisk, vil det kun være et spørgsmål om tid, før vi vil opleve at det nationale og europæiske sammenhold svækkes, at vi vil begynde at strides indbyrdes, med den konsekvens at polarisering og radikaliserende kræfter inden for det danske og europæiske hus gør sig mere og mere gældende.

Som det er nu er vi i stand til at hjælpe, men hvor længe endnu og i hvilket omfang?

Hvis vi fortsat skal være i stand til at hjælpe mennesker i nød - uden at det sker med den konsekvens, at den indre stabilitet i Danmark og Europa bryder sammen - er det pine død nødvendigt, at vi i praksis begynder at skelne mellem mennesker der flytter og så dem der flygter.

Hvis vi i vores naivitet eller angst for at se kendsgerningerne i øjnene, fortsætter med at handle kortsigtet og følelsesmæssigt, kan vi glemme alt om at være i stand til at hjælpe - så bliver det et spørgsmål om, hvem der overlever og hvilken virkelighed vi står tilbage med efterfølgende.

Vi kan ikke hjælpe alle, men for at kunne hjælpe nogle er det et nødvendigt udgangspunkt, at vi kender grænserne for vores egen formåen - både på kort sigt og i det lange løb.

Debatøren Jaleh Tavokoli har på det seneste skrevet et par relevante debatindlæg, som jeg vil anbefale, indlæg som er højaktuelle og nødvendige indspark i forhold til den aktuelle situation.

Den første er: "Flugten fra Danmark til Sverige"- bragt i Jyllandsposten, fredag den 11. september 2015.

Den anden er: "Flygtninge-krisen: Stop behandlingen af asylansøgninger i EU"
- ligeledes bragt i Jyllandsposten, to uger tidligere, fredag den 28. august 2015. 

I denne forbindelse bør man medlæse den perspektivering som Dino Cini skriver i en kommentar til Jaleh Tavokoli's indlæg.