lørdag den 1. august 2015

Fortielser og selvbedrag

"I en verden baseret på fortolkninger og bedrag, hvor der tages patent på Sandheden, vil fakta og sandhed være undergravende elementer for det bestående, budbringerne at betragte som fjender og løgnere." - Søren Rødgaard Henriksen

Uanset om man befinder sig på den politiske eller religiøse sene, så finder man i begge lejre ekstreme og radikale holdninger og verdensopfattelser, at det kan overraske, i hvilken grad mennesket, det menneskelige sind, kan forføres og forblindes af egen opfattelser.

Aktuelt, den igangværende høring i Australien omkring Jehovas Vidner og deres praksis i forhold til bl.a. seksuelle krænkelser af børn giver anledning til mange overvejelser og en del stof til eftertanke. At Jehovas Vidner alene i Australien har holdt flere end 1000 sager om seksuelle krænkelser af børn skjult for myndighederne er i sig selv slemt nok, men at man stadig i 2015 forsvarer denne praksis (som det er sket under den igangværende høring) er oprørende. 

Forargelsen over det der er sket i den katolske kirke, hvor præster har seksuelt krænket børn har tiltrukket sig meget opmærksomhed. Hvor megen opmærksom vil medierne og offentligheden give disse nye afsløringer omkring Jehovas Vidner?

De foreliggende oplysninger peger på, at det må antages at være meget mere omfattende end det der har været fremme omkring den katolske kirke, at vi her tilsyneladende er vidne til den igennem alle tider største afsløring af seksuelle krænkelser, som ikke blot er fortiet og skjult for myndighederne, men tilmed udspringer af en formaliseret praksis, godkendt og dikteret af Jehovas Vidners øverste ledelse, hvor konsekvensen er, at hensynet til krænkeren går forud for hensynet til den krænkede.

Tiden er inde til, at der gribes ind over for disse fortielser, at der er grænser for hvad man kan tillade sig i religionsfrihedens navn, at retten til at tro ikke er en fribillet til at ignorere eller tilsidesætte et lands lov og ret.