torsdag den 8. januar 2015

Charlie Hebdo: 12 mennesker blev dræbt.

Charlie Hebdo: 12 mennesker blev dræbt - det er i sig selv grusomt nok, men ... ... ... 

Værner vi ikke om det Charlie Hebdo er et udtryk for, det der er forudsætningen for Charlie Hebdo's eksistens, ikke kun retten til at ydre sig, men også - og måske ikke mindst: satiren, så er tabet af disse 12 menneskeliv intet at regne for det vi vil komme til at blive ofre for:

- tab af frihed til at være og leve forskelligt, 
- tab af den rigdom, der ligger i mangfoldigheden, 
- tab af retten til at være uenig.

Om vi er religiøse, ateister eller blot uafklarede - gør ingen forskel.

Om vi er kristne, muslimer, jøder, buddhister, hinduer eller noget helt andet - gør inden forskel.

Dette er en kamp vi alle har pligt til at tage del i: kampen mod uvidenhed, vildfarelse og ekstremisme.

Et liv i uvidenhed blokerer for et liv i fri udfoldelse - og det rammer som oftest kun det enkelte individ selv. Men når et menneske i sin uvidenhed fortabes i en vildfarelse og vildfarelsen drives ud i det ekstreme og bliver til ekstremisme - gør det en forskel.

Uanset hvilket livssyn vi har, om vi er ateister, kristne, muslimer, jøder, buddhister, hinduer eller noget helt andet, så har vi alle en forpligtigelse til at få vores næste at søge viden, hjælpe vores næste ud af vildfarelser og selv stå op imod ekstremismen når den viser sit hæslige væsen - uanset tid og sted. 

Ikke at gøre noget er ikke kun udtryk for en ligegyldighed over for liv og livet - det er også en stiltiende og indirekte accept af drabet på 12 mennesker.