mandag den 6. januar 2014

Nadjas historie - stemmen fra Tønder-sagen

Under overskriften "Nadjas historie - stemmen fra Tønder-sagen" bragte dagbladet Politiken den 5. januar 2014 i sit tillæg Magasinet første kapitel af en personlig beretning om et ubeskriveligt, ufatteligt og modbydeligt årelangt overgreb bestående af massiv omsorgssvigt, seksuelle overgreb, vold og trusler på livet. 

Hvor ubehagelg denne sag end er, må vi ikke glemme den. Af flere grunde: 


For det første på grund af dens gru og de voldsomme omkostninger, som det havde for de to piger. 


For det andet, at de kommunale systemer er blevet så økonomisk fikseret og reguleret i deres tænkning og vurderinger, at det der ikke umiddelbart kan gøres op i målbare resultater tilsidesættes, som 'ikke anvendeligt'. Forebyggende og foregribende tiltag nedprioriteres med det resultat, at man i økonomiens hellige navn skaber forudsætninger for nye "Tønder-sager". 


For det tredje, så længe, der er forholdsvis mere fokus på kontrol end på nærvær og indlevelse, gør vi os blinde over for de mange tilfælde af den grumme virkelighed der stadig eksisterer "lige henne om hjørnet". Vi forblinder os selv på selvophøjelsen alter, "vi har taget nye initiativer til bedre kontrol", "vi har gennemgået tidligere sager, for at lære af vores fejl". MEN, hvor megen tid og hvor mange ressourcer er der afsat til at skabe de vilkår der gør, at er er tid og nærvær til at afdække disse sager og bringe dem til ophør?


Læs Politikens artikel (eksternt link)