fredag den 11. november 2011

Nyt effetivt ledelsesredskab!!!

Det nye rationaliseringsinstitut , Wuf'enthaler, har på ganske kort tid opnået en bragende succes med at effektivisere arbejdsgangene og sagsbehandlingstiden hos offentlige myndigheder.

Ved at indeføre det automatiserede svar "Nej" på alle spørgsmål, der begynder med eller indeholder ordkombinationerne "må jeg", "kan jeg", "må vi" eller "kan vi", kan man nedbringe både sagsmængde og ekspeditionstid med 40% hos både ledelse og medarbejdere.

Når der på ledelsesniveau samtidig indeføres det automatisere svar "Jeg har travlt, send en mail" på alle sætninger, der begynder med eller indeholder ordkombinationerne "jeg kan ikke", "jeg har ikke", "vi kan ikke" eller "vi har ikke" kan man nedbringe både sagsmængde og ekspeditionstid med yderligere 40%.

Journalister har forgæves forsøgt at få en kommentar fra indehaverne af rationaliseringsinstitutet Wuf'enthaler og en række fremtrædende embedsfolk og politikere til de imponerende resultater, som den nye rationaliseringsmetode har medført. Hver gang en journalist spørger "Må jeg stille dig et spørgmål vedr. ... ...?" bliver de afbrudt inden de når at fuldføre sætningen.

Både Wuf'enthaler og embedsmændene afviser enhver kritik med følgende udtalelse: "Send spørgsmålene skriftligt, så vil vi grundigt overveje de henvendelser vi modtager, .... ... ." og mere hører man ikke.

I en pressemeddelelse fra Wuf'enthaler stiller man sig undrene over for eventuel kritik. Den administrerende direktør udtrykker det på denne måde: "Vi hører aldrig noget fra de få medarbejdere der er tilbage. Vi har ikke ... ... ... ..., damm, systemfejl, ... ... ... nu kan jeg heller ikke komme igennem til hotline, ... ... "